Bruinvis L035R028 overleden

Op 25 juni werd een drijvende, dode bruinvis gemeld langs de Zeeuwse Noordzeekust bij de monding van de Oosterschelde. Een dag later werd het dier, dat al in vergaande staat van ontbinding was, op het strand gevonden. Daar bleek dat de bruinvis een zender aan de rugvin bevestigd had. Hierdoor was direct duidelijk dat het een onlangs gevangen en gezenderde bruinvis uit de Oosterschelde moest zijn.

Op 18 mei 2024, kort voor haar dood, werd deze bruinvis bij Kats gevangen om voor een onderzoeksproject een zender aan haar rugvin te bevestigen. Dit werd door Wageningen Marine Research in samenwerking met andere partijen uitgevoerd. Stichting Delta Bruinvis nam hier niet aan deel. De bruinvis is zichtbaar op foto 2 op de projectpagina. Aan de hand van deze foto is vast te stellen dat het om bruinvis L035R028 van het foto-identificatieonderzoek gaat.

L035R028 was een volwassen vrouwtje. Ze werd sinds 2017 regelmatig in de Oosterschelde waargenomen. De meeste waarnemingen waren in het gebied van Kats tot Wemeldinge. Tijdens de eerste geregistreerde waarneming in 2017 zwom er een kalfje aan haar zijde. Ze was op dat moment dus minimaal 4 jaar oud. Ook in twee andere jaren werd ze met pasgeboren kalfjes gezien. Bruinvis L035R028 is minimaal 11 jaar oud geworden.

Op 26 juni is de bruinvis door Stichting ReddingsTeam Zeedieren van het strand opgehaald en voor sectie overgebracht naar de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.