Resultaten 1e helft 2024

De eerste helft van 2024 zit erop en we kunnen alvast wat onderzoeksresultaten van deze maanden delen. In deze periode werden door ons op 18 dagen identificatiefoto’s van de bruinvissen in de Oosterschelde gemaakt. In januari en maart was dit tijdens enkele waarnemingen vanaf land en vanaf eind april tijdens vaartochten.

Op de foto’s die op deze 18 dagen werden gemaakt konden in totaal 57 verschillende bruinvissen worden geïdentificeerd. Hiervan zijn 52 bruinvissen bekend uit voorgaande jaren. Vijf individuen zijn nieuw aan de catalogus toegevoegd. Bij deze aantallen is bruinvis L035R028 niet meegeteld, omdat zij niet door ons zelf is waargenomen. Dit dier werd in het kader van een onderzoeksproject in mei in de Oosterschelde gevangen en gezenderd en overleed kort daarna (klik hier voor meer informatie).

Onder de geïdentificeerde bruinvissen was een jong dier, welke vorig jaar als kalf bij zijn of haar moeder werd gezien en inmiddels zelfstandig is. Ook drie andere individuen die al vanaf kalfje in de Oosterschelde worden gezien zijn onlangs waargenomen. Daarnaast was bruinvis L040R014 aanwezig, een bruinvis die al sinds 2009 met grote regelmaat in de Oosterschelde wordt gefotografeerd. Dit dier is in 2008 of eerder geboren en is dus minimaal 16 jaar oud!

De komende maanden zal aanvullende data worden verzameld. De verwachting is dat het totaal aantal geïdentificeerde bruinvissen nog toeneemt, mede omdat het geboorteseizoen is begonnen.