Catalogus

De nieuwe, actuele foto-identificatiecatalogus is nu te bekijken. Hierin staan 101 (sub)adulte individuen die minimaal één keer in de periode 2020-2023 in de Oosterschelde zijn gefotografeerd en waarvan van zowel de linker- als rechterzijde duidelijke foto’s beschikbaar zijn.

Klik hier om de catalogus te bekijken (16mb).