Nieuwe foto-identificatiecatalogus bruinvissen Oosterschelde

Delta Bruinvis presenteert een nieuwe foto-identificatiecatalogus van de bruinvissen uit de Oosterschelde. Hierin is een overzicht opgenomen met identificatiefoto’s van de meest recent waargenomen bruinvissen in dit gebied.


Individuen herkennen op foto’s

Bruinvissen zijn jaarrond in de Oosterschelde aanwezig. Delta Bruinvis verricht in dit gebied foto-identificatieonderzoek naar deze dieren. Door unieke kenmerken op foto vast te leggen, kunnen dieren geïdentificeerd worden. Als bij een latere ontmoeting weer foto’s worden gemaakt, kunnen de foto’s vergeleken worden. Het is dan mogelijk een match te vinden, zelfs als er jaren tussen de waarnemingen zit. Met behulp van deze methode kan veel over de dieren geleerd worden.

Een nieuwe catalogus

Delta Bruinvis presenteert de resultaten van het onderzoek in een nieuwe foto-identificatiecatalogus. Hierin staan 101 (sub)adulte individuen die minimaal één keer in de periode 2020-2023 in de Oosterschelde zijn gefotografeerd. De catalogus is hier te bekijken.

Bescherming en bekendheid

Het foto-identificatieonderzoek draagt bij aan de bescherming van de bruinvissen in de Oosterschelde, omdat met behulp van deze monitoring op de langere termijn eventuele veranderingen in aantallen kunnen worden vastgesteld. Daarnaast draagt het onderzoek en de gepubliceerde catalogus bij aan bekendheid over bruinvissen.