Nieuw vaarseizoen van start

Ook in 2024 gaat Delta Bruinvis verder met het foto-identificatieonderzoek om de bruinvissen in de Oosterschelde te monitoren. In januari en maart werden al enkele bruinvissen herkend tijdens waarnemingen vanaf de kant. Inmiddels is ook het vaarseizoen van start. Wel iets later dan gepland, doordat het weer in de eerste weken van april niet goed genoeg was.

Tijdens de eerste twee vaartochten eind april zijn veel identificatiefoto’s gemaakt. Met behulp van deze foto’s, in combinatie met de foto’s van de eerdere waarnemingen vanaf land, konden de eerste dertien individuen van 2024 geïdentificeerd worden. Op één na zijn dit sowieso allemaal bekende bruinvissen die al meerdere jaren in de Oosterschelde gezien worden. Hiervan worden sommige zelfs al meer dan tien jaar waargenomen.

Het dier dat nog niet direct gematcht kon worden, werd tijdens de waarnemingen alleen van links gefotografeerd. Gebaseerd op de rugvinvorm is dit mogelijk een match met een individu waarvan vorig jaar enkel de rechterzijde werd vastgelegd. Hopelijk kan een toekomstige waarneming dit bevestigen.

Update 1 mei: Tijdens een vaartocht op woensdag 1 mei werden in de ochtend bij Zierikzee vijf bruinvissen waargenomen en gefotografeerd. Ook deze vijf individuen zijn bekende van voorgaande jaren.